LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 49)

2020 m. Lapkričio 04 d. Nr. (65)-D8(E)-6219

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 60 cm ir ne didesnę kaip 80 cm), 1 lyną (ne mažesnį kaip 30 cm ir ne didesnį kaip 45 cm) ir 1 sterką (ne mažesnį kaip 50 cm ir ne didesnį kaip 70 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. Visus sugautus karpius ir amūrus privaloma nedelsiant paleisti atgal į Vėžaičių tv.
3. Draudžiama žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę.
4. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir asmenys, žvejojantys ant ledo. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, žvejojantiems be Leidimo, privaloma visas sugautas lydekas, karpius, lynus ir sterkus nedelsiant paleisti atgal į Vėžaičių tv.
5. Nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.
6. Žvejyba nuo kranto vykdoma tik iš specialiai pažymėtų sektorių. (būtina sektorių rezervacija www.lintomoturizmas.lt )
7. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Vėžaičių tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

Kas NETOLERUOJAMA, žvejojant ir poilsiaujant prie Vėžaičių tvenkinio:

  • Laužų kūrimas ant žemės – NETOLERUOJAMA. Tam reikalui privaloma turėti saugią šašlykinę.
  • Besaikis alkoholio vartojimas prie tvenkinio – NETOLERUOJAMA. Jūsų neatsakingas bei pavojingas elgesys prisigėrus – niekam nepatinka. Tai yra vieša vieta, o vartoti alkoholį viešoje vietoje DRAUDŽIAMA.
  • Baliai, muzika, triukšmas ramybės valandomis – NETOLERUOJAMA. Manot, kad aplink tvenkinį gyvenantys žmonės nori baliavoti su jumis? Ramybės valandos nuo 19:00 iki 09:00.
  • Šiukšlių, nuorukų ir kitos netvarkos palikimas – NETOLERUOJAMA. Viską ką atsivežėte – privalote išsivežti. Tai jūsų turtas, niekam po jūsų jis nebus reikalingas.
  • Kakojimas ant kelių ir takelių – NETOLERUOJAMA. Tam reikalui yra pastatyti tualetai.
  • Automobilių statymas šalia vandens bei pravažiavimų blokavimas automobiliais – NETOLERUOJAMA. Išsikrovus daiktus, automobilius galima palikti sodybos parkinge prie 4-to sektoriaus.
  • Žuvų dėjimas ir voliojmas ant žemės – NETOLERUOJAMA. Žuvis privalo būti atkabinta ir paleista nesukeliant pavojaus jos gyvibingumui, tam reikalui užtikrinti būtina naudoti minkštą paklotą ar „matą“.

Šiais metais bus dar griežčiau kontroliuojama ir baudžiama už šių taisyklių nesilaikymą.

Pastebėjus netinkamą ar neteisėtą veiklą prie tvenkinio – Būtina informuoti mane ar skambinti telefonu 112.

Linkiu visiems gražių laimikių bei nepamirštamų emocijų prie Vėžaičių tvenkinio.

Žvejokime taip, kad būtų dėl ko sugrįžti.